Primaria Comunei
Tileagd
Înapoi la:HomeSunteţi la:ANUNTURI
Selectaţi limba  
Str. Trandafirilor, nr. 1088 +40 0259.345.651, fax: +40 0259.345.375 primaria_tileagd@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa

Consultare Taxe şi impozite ON - LINE

Comuna noastra

e-Formulare

Comunicate de Presa

 

Anunt organizare licitatie publica cu strigare pentru inchirierea unui teren intravilan in suprafata de 5000 mp, aflat in proprietatea Comunei Tileagd, pentru desfasurarea unor activitati cultural-artistice, organizare de evenimente.pdf

 

26.06.2019 Proces verbal atribuire contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019 

 

06.05.2019 Anunt data limita depunere cereri pentru finanțări nermabursabile pentru activități nonprofit de interes general /Regulament modificat privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocatepentru activități nonprofit de interes general./ Model opis cerere finantare / Anexe format editabil

 

25.04.2019 Proces-verbal afisare delimitare, numerotare si sedii sectii votare, Comuna Tileagd, alegeri europarlamentare 26.05.2019

 

23.11.2018 Regulament modificat privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activitati nonprofit de interes general.  Anexe format editabil 

 

REGULAMENT PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL, ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL. ATENTIE !DOCUMENTATIILE PENTRU SOLICITAREA FINANTARILOR SE VOR DEPUNE LA REGISTRATURA COMUNEI TILEAGD PANA IN DATA DE 10.07.2018 INCLUSIV!

PERSOANA RESPONSABILA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA NIVELUL COMUNEI TILEAGD : INDRIES COSMIN, SECRETAR AL COMUNEI TILEAGD, TEL:0259/345651, FAX:0259/345375, e-mail: tbec93@yahoo.com
 

PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE APROBARE SI ANALIZARE BUGET LOCAL PE ANUL 2018 .Propuneri cu privire la proiect pot fi depuse la registratura institutiei pana in data de 16.02.2018, orele 10.00. In situatia in care vor fi depuse propuneri, dezbaterea publica a acestora va avea loc in aceeasi zi la orele 12.00.

13.11.2017 PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2018 SI ANEXA LA PROIECT .Propuneri cu privire la proiectul de hotărâre pot fi depuse la registratura instituitiei pana in data de 11 decembrie 2017

ANUNȚ ORGANIZARE LICITATIE IMOBIL CU DESTINATIA DE CABINET STOMATOLOGIC ; CAIET SARCINI LICITATIE 

ANUNT POSIBILITATE REZERVARE ONLINE SERVICII (Pașapoarte, Permise, Inmatriculări) http://www.prefecturabihor.ro

/ufiles/Invitatie sedinta ordinară CL Tileagd octombrie 2017.pdf

/ufiles//Anunt PUZ Parc industrial Tileagd.pdf

Invitatie sedinta ordinara CL Tileagd 24 august 2017.pdf

Invitatie sedinta CL Tileagd 31 iulie 2017.pdf

Invitatie sedinta ordinara CL Tileagd 30 iunie 2017.pdf

Invitatie sedinta ordinara CL Tileagd 25 aprilie 2017.pdf

Invitatie sedinta ordinara 23 martie 2017 - aprobare buget local.jpg

Anunt transparenta decizionala PH februarie 2017.pdf

Invitatie sedinta CL Tileagd 27.02.2017.jpg

Invitatie Sedinta CL Tileagd sedinta ordinara 13 februarie 2017.jpg

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                           

JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL TILEAGD
 
  Dnei/ Domnului  _______________________
                                      In atentia consilierilor locali ai Consiliului local Tileagd si delegatului sătesc
 
  I N V I T A Ţ I E
 
 
            În conformitate cu Dispoziţia primarului comunei nr. 316/22.09.2016, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local Tileagd care va avea loc JOI, 29.09.2016, la ora 16,00, în sala de şedinţe a Consiliului local Tileagd cu următoarea:
 
     ORDINE DE ZI:
 
                     1).Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Tileagd.
    Iniţiator: primarul Comunei Tileagd, Codrean Adrian
                      2).Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate pentru colectarea deşeurilor  menajere prevăzute în conţinutul contractului de concesiune al serviciului public de salubrizare al Comunei Tileagd, încheiat între Comuna Tileagd şi S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.A şi înregistrat sub nr. 77/06.06.2014.
   Iniţiator: primarul Comunei Tileagd, Codrean Adrian
      3).Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local
Tileagd în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Tileagd în anul școlar2016-2017.
            Iniţiator: primarul Comunei Tileagd, Codrean Adrian
            4).Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă și Acordul colectiv de muncă.
            Iniţiator: primarul Comunei Tileagd, Codrean Adrian
5) Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public și darea în administrare către „S.C.Compania de Apă Oradea S.A.”  a branșamentelor de apă și a
racordurilor de canalizare realizate până în data de 31 august 2016, la care sunt
racordați utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
            Iniţiator: primarul Comunei Tileagd, Codrean Adrian
            6).Situația depunerilor declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese conform art.3 alin.(4) art.4 și următoarele din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.
            7). Diverse.
 
        Cu respect,
 
   SECRETAR
    Indries Cosmin
 
 
 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: